Uwaga od dnia 01.09.2017

Nastąpiła zmiana adresu siedziby spółki z Ul. Mikołowska 100a/502, 40-065 Katowice

na adres:

Ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

O nas

Firma PMG SILESIA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach świadczy usługi z w zakresie geodezji i kartografii oraz miernictwa górniczego. Naszymi klientami jest administracja publiczna, branża przemysłowa jak i prywatna. PMG SILESIA sp. z o.o. zatrudnia doświadczonych specjalistów posiadających uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii, miernictwa górniczego oraz zatwierdzenia Okręgowego Urzędu Górniczego jako osoby Kierownictwa i dozoru ruchu.

Oferta

Usługi z zakresu geodezji i kartografii:

 1. projekty oraz pomiary osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych,
 2. pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 3. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 4. niwelacje terenowe przekroi podłużnych i poprzecznych,
 5. niwelacja punktów rozproszonych,
 6. pomiary szlaków i urządzeń kolejowych,
 7. pomiary związane z budową autostrad, dróg, węzłów komunikacyjnych,
 8. pomiary wszelkiego rodzaju uzbrojenia podziemnego (przyłączy),
 9. prace rozgraniczeniowe, podziały nieruchomości,
 10. wznowienia granic,
 11. prace związane z regulacją prawną stanu własności,
 12. pomiary realizacyjne związane z obsługą geodezyjną budowy nowych zakładów i rozbudowy istniejących,
 13. wykonywanie okresowych pomiarów geodezyjnych odkształceń poziomych i pionowych obiektów przemysłowych zlokalizowanych na obszarach eksploatacji górniczej,
 14. pomiary suwnic i jezdni podsuwnicowych,
 15. pomiary wychyleń obiektów wysmukłych: kominów, wież szybowych itp.
 16. okresowe wyznaczenia odkształceń budowli inżynierskich
 17. usługi z zakresu ewidencji gruntów i budynków
  • tworzenie i modernizacja opisowych baz danych
  • zakładanie i modernizacja numerycznych map ewidencji gruntów i budynków
  • prace rozgraniczeniowe, podziały nieruchomości,
  • wznowienia granic,
  • prace związane z regulacją prawną stanu własności
 18. usługi z zakresu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT
 19. usługi z zakresu topograficzej bazy danych (TBD, BDOT, VMapa)
 20. skanowanie laserowe (3D) budynków i innych obiektów brylowych
 21. fotogrametria:
  • pomiary wychyleń obiektów wysmukłych: kominów, wież szybowych itp.,
  • okresowe wyznaczenia odkształceń budowli inżynierskich,
  • inwentaryzacja i modele 3d obiektów architektonicznych,
  • pomiar fotopunktów techniką GPS,
  • aerotriangulacja,
  • numeryczny model terenu (NMT),
  • numeryczna mapa sytuacyjno-wysokościowa na bazie zdjęć lotniczych,
  • ortofotomapy tematyczne,
  • lotniczy skaning laserowy LIDAR.

Usługi z zakresu miernictwa górniczego:

 1. orientacje poziome podziemnych wyrobisk górniczych metodą giroskopową,
 2. orientacje wysokościowe podziemnych wyrobisk górniczych,
 3. projekty i realizacja osnów poziomych i wysokościowych w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 4. pomiary geometrii zbrojenia i obudowy szybów,
 5. pomiary urządzeń wyciągowych i wież szybowych,
 6. skanowanie laserowe 3D wyrobisk górniczych,
 7. pomiary wpływu eksploatacji górniczej na obudowę szybów,
 8. obserwacje basztowych wież szybowych,
 9. obsługa miernicza budowy szybów i podziemnych wyrobisk górniczych,
 10. obsługa miernicza budowy tuneli,
 11. projekty i obsługa miernicza przebudowy zbrojenia szybów,
 12. pomiary azymutów giroskopowych,
 13. kompleksowe opracowania obliczeniowo-graficzne wyników pomiarów,
 14. analizy i interpretacje wyników pomiarów własnych i zleconych,
 15. projekty techniczne oraz obserwacje deformacji powierzchni i wyrobisk górniczych,
 16. opinie i ekspertyzy naukowo-techniczne,
 17. wykonywanie obliczeń z zakresu miernictwa górniczego i geodezji,

Kontakt

PMG SILESIA sp. z o.o.

ul. Połomińska 16
40-585 Katowice

tel./fax. +48 32 757 44 49
e-mail: biuro@pmgsilesia.pl

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  PMG SILESIA sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471725, NIP 6342819829, REGON 243329944, kapitał zakładowy całkowicie wpłacony w wysokości 30.000PLN.